צור קשר

בימים אלו אנו משלימים היערכות בתוכנת COMAX לעבודה מלאה במודל חשבונית ישראל.

במסגרת ההתאמה לרגולציה החדשה, המערכת תאפשר לכם להנפיק חשבוניות עם מספר אישור באופן אוטומטי.

מודל חשבוניות ישראל – רקע

מודל חשבוניות ישראל יוסד כחלק ממדיניות המאבק בהון השחור ובהפקת חשבוניות פיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה.. במסגרת החוק –נדרשים בעלי עסקים המפיקים חשבוניות מעל 25,000 ש"ח לקבל מספר הקצאה מיידי מרשות המיסים. הרף צפוי לרדת עם הזמן ולהגיע בהמשך עד לרמה של 5,000 ש"ח.

מרגע כניסת החוק ב-05/05/2024, רשות המיסים תקזז מע"מ עבור חשבוניות מעל הרף הנ"ל בכפוף להצמדת מספר הקצאה.

מודל חשבוניות ישראל – הפיתוח ב – COMAX

הפיתוח שבוצע במערכת COMAX מאפשר לכם להמשיך להתנהל כרגיל כאשר הפקת חשבונית מעבר לרף ה- 25,000 ש"ח מייצרת אוטומטית מספר הקצאה מול רשות המיסים.

מה אתם נדרשים לבצע כדי שזה יעבוד?

עד ה– 05/05/24 עליכם לרשום את חברת נייטיב דאטה מערכות (1995) בע"מ כספק התוכנה שלכם על מנת שנוכל למשוך מספרי הקצאה בשמכם. אנו צפויים להנגיש לכם בתוך מערכת COMAX את השימוש בהקצאות החל מחודש מרץ.  נא עקבו אחרי העדכונים שלנו.

כיצד מגדירים את ההרשאה לCOMAX?

תהליך הענקת/קבלת הרשאה לפעולת "הקצאת חשבונית" מתבצע באזור האישי באתר רשות המסים, ומחייב פעולה מקדימה של נותן ההרשאה ושל מקבל ההרשאה: הפעולות הנדרשות על ידי נותן ההרשאה: .1 יצירת "קוד משתמש" אישי .2 רישום התאגיד .3 מתן הרשאה לנציגים מטעמו לפעולת "הקצאת חשבונית" / אימות חשבונית

מידע על תהליך הרישום ומתן/קבלת הרשאה

 https://go.gov.il/HasmachaInfo

כניסה לאזור האישי ברשות המסים (כולל יצירת קוד משתמש(

 

https://go.gov.il/taxes-ishi-em

מה חשוב לכם לדעת?

במהלך 2024 כל בקשה של מספר הקצאה ממע"מ תענה אוטומטית בחיוב ע"י רשות המיסים. בהמשך, ייבחנו הבקשות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על מנת להבטיח כי מדובר בעסקת אמת. 

בקרוב תיפתח הרשמה לוובינר ללא עלות בנושא השינוי במערכת.

רוצים להבין יותר?

שאלות ותשובות רשות המיסים>>

המודל חל על חשבוניות מס שסכומן לפני מע"מ גבוה מ-25,000 ש"ח. כמו כן, החשבונית חייבת לכלול רכיב מע"מ שאינו אפס, וללקוח חייב להיות מעמד של עוסק מורשה.

בשל המלחמה שפרצה בחודש אוקטובר – ושינויים בלוח הזמנים שנגרמו  בעקבותיה בקרב חברות התוכנה אושרה דחייה לחודש אפריל השנה.

ניכוי תשומות מותר רק למי שרשום כעוסק מורשה. לפיכך, עוסקים שאינם רשומים כעוסק מורשה אינם נדרשים להמציא מספר הקצאה על חשבונית המס המופקת להם. עם זאת, הם יכולים לדרוש זאת, ואם הדרישה תתקבל, העוסק יהיה חייב להקצות מספר הקצאה לחשבונית המס.

 

 • הלקוח יידרש לוודא כי חשבונית המס שהתקבלה כוללת מספר הקצאה.
 • הלקוח יידרש לבדוק את תקינות מספר ההקצאה.
 • הלקוח יידרש להזין את מספר ההקצאה במערכת הנה"ח שלו.
 • חשבונית מס
 • הודעת זיכוי
 • חשבונית עצמית (החל מ-2025)
 • חשבון עסקה / דרישת תשלום
 • הצהרת יבוא

ניכוי תשומות מותר רק למי שרשום כעוסק מורשה. לפיכך, עוסקים שאינם רשומים כעוסק מורשה אינם נדרשים להמציא מספר הקצאה על חשבונית המס המופקת להם. עם זאת, הם יכולים לדרוש זאת, ואם הדרישה תתקבל, העוסק יהיה חייב להקצות מספר הקצאה לחשבונית המס.

ביום העיון נלמד את הנושאים הבאים:

 1. דוחות המשקפים את הרווחיות ברמה הלוגיסטית
 2. מערכת מלאי – דוחות בנושא תנועות פריט ויתרות פריט
  שווי מלאי והקמת הגדרות לשווי מלאי לפי ממוצע נע
  תעודות העברה ומהלך תיקון הקניות חשבונאית
 1. דוחות גביה ואובליגו ללקוח – הגדרת אובליגו ללקוחות בהקפה ודוחות גבייה
 2. Comax 2 go – אפליקציה לסוכני שטח – נלמד לבצע מגוון של פעולות:

                גישה ישירה לכרטיס לקוח וכל המידע בו

                שליחת הצעת מחיר ללקוח

                צפייה ביעדים שנתיים ללקוח

                הזמנות – צפייה בהזמנות קיימות

                קבלות – צפייה ושליפה של קבלות

                תעודות משלוח/ חשבונית מס

                תמיכה באובליגו (אובליגו שהוגדר ללקוח מראש)

                דיווחי פגישות אונליין

                צפייה בקטלוג מלא

5. Salas Tracker – אפליקציה למנהלים לצפיה בנתוני מכר של העסק:

נלמד לצפות בנתוני אמת של העסק

-מכירות לפי מחלקות/קבוצות/תאריכים ועוד

-מכירות היום לאומת אתמול

-התפלגות לפי שעות

-עובדים נוכחים (במידה ועובדים עם דיווח נוכות בקומקס)

-נתוני תמחור לפי פריט

-נתונים רב חברתי

-מכירות מצטברות

6.  comax shelf – אפליקציה לניהול המדף בעסק:

נלמד לבצע את הפעולות הבאות:

 • סריקת המוצר בטלפון / חיפוש קוד מוצר
 • בדיקת מחיר למוצר מכל מקום בחנות
 • קבלת מלוא הנתונים עבור המוצר : מחיר ספק, מחיר קופה, יתרת מלאי , מלאי מינימום ומקסימום כולל תמונה
 • ביצוע המלצת רכש למערכת קומקס
 • תפריט תמחור – למורשים בלבד – ניתן לקבוע מחיר למוצר ישירות מהמדף
 • תפריט החזרה לספק – מימוש שוברי זיכוי ללקוח
 • הפקת תעודת החזר לספק מכל מקום בחנות עם שליחה להדפסה
 • תעודת החזר כוללת צילום השובר ותיוקו דרך האפליקצייה
 • מסך מערכת קומקס – ניתן לעדכן או לאשר את המלצת הרכש שנוצרה באפליקצייה דרך מאגר ההמלצות
 • הפיכת המלצת רכש להזמנת ספק ושליחה במייל/ פקס / EDI
בודק...